PERSONVERNERKLÆRING

Gjeldende fra: 26.01.2023

Sist oppdatert: 26.01.2023

Versjon: 2.2

Definisjoner

Personopplysninger: enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("den registrerte"); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet;

Behandling: enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger eller en samling av personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller enhver annen form for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring;

Profilering: enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består i bruk av personopplysninger for å vurdere visse personlige forhold knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi forhold vedrørende den fysiske personens arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, lokalisering eller bevegelser;

behandlingsansvarlig: den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger; dersom formålene med og hjelpemidlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige eller de særlige kriteriene for utpeking av denne fastsettes i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett.
databehandler: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige;

mottaker: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller et annet organ som personopplysningene utleveres til, enten det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en bestemt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere; disse offentlige myndighetenes behandling av disse opplysningene skal være i samsvar med gjeldende personvernregler i henhold til formålet med behandlingen;

Med tredjepart menes en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller organ som ikke er den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren eller personer som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet er autorisert til å behandle personopplysninger;

Samtykke fra den registrerte: enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der han eller hun ved en erklæring eller en tydelig bekreftende handling godtar behandling av personopplysninger som gjelder ham eller henne;

Personal data breach means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed;

Med konsern menes et kontrollerende foretak og dets kontrollerte foretak;

Tilsynsmyndighet: en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i henhold til artikkel 51 i personvernforordningen.

Generelt

Denne erklæringen og de generelle vilkårene som er tilgjengelige på nettstedet, fastsetter grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss. Vennligst les det følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksis med hensyn til dine personopplysninger og hvordan vi vil behandle dem. Ved å registrere en spillerkonto på nettstedet bekrefter du ditt samtykke med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke er enig i vilkårene i denne personvernerklæringen og ikke ønsker å gi oss personopplysningene vi trenger, vennligst ikke bruk dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i disse retningslinjene. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å varsle deg om slike endringer, anbefaler vi at du leser denne personvernerklæringen regelmessig. Din fortsatte bruk av nettstedet og/eller dets tjenester vil utgjøre ditt samtykke til personvernerklæringen.

www.richardcasino.com verdsetter din integritet og ditt personvern høyt og forplikter seg til å behandle alle dine personopplysninger på en åpen, rettferdig og lovlig måte. Denne personvernerklæringen (sammen med vilkårene og betingelsene og retningslinjene for informasjonskapsler) angir grunnlaget for hvordan www.richardcasino.com samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt, samt hvilke rettigheter du har, og hvordan loven beskytter disse rettighetene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

Dette nettstedet er utelukkende beregnet på personer over 18 år, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger om personer under denne alderen. Hvis det blir klart for oss at vi har samlet inn personopplysninger om personer under 18 år på grunn av misbruk av nettstedet vårt, gjør vi vårt beste for å sikre at slike opplysninger håndteres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Om oss

Nettstedet www.richardcasino.com ("Casino", "Nettstedet", "Selskapet", "Vi", "Oss", "Vår") eies og drives av Hollycorn N.V., et selskap registrert og etablert i henhold til lovene på Curaçao, med registreringsnummer 144359 og registrert adresse på Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Curaçao.

Som behandlingsansvarlig har vi en juridisk forpliktelse i henhold til spillregelverket til å behandle personopplysninger fra spillere for å la dem delta i spill og gi dem tilleggstjenester.

Når vi nevner "selskapet", "konsernet", "vi", "oss" eller "vår" i denne personvernerklæringen, refererer vi til Hollycorn N.V.

Vi tar personvernet ditt på alvor. Av denne grunn har vi utnevnt en databeskyttelsesansvarlig ("DPO") som har ansvar for å føre tilsyn med at selskapet overholder sine juridiske forpliktelser med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine, og som er ditt kontaktpunkt for eventuelle spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, inkludert forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter og klager på brudd på dine rettigheter, kan du kontakte personvernombudet på e-post [email protected].

Kontakt oss

Du kan alltid kontakte oss i forbindelse med disse retningslinjene hvis du ønsker det:

 1. Bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene vi har samlet inn om deg;
 2. Spørre om vår bruk av personopplysningene dine;
 3. Forby fremtidig bruk av opplysningene dine til direkte markedsføring;
 4. Motta en kopi av personopplysningene som er lagret om deg;
  Med mindre du har valgt å ikke motta reklamemateriell, kan vi bruke personopplysningene dine, inkludert e-postadressen og telefonnummeret ditt, til å sende deg markedsføringskommunikasjon om produkter, tjenester og kampanjer. Dette kan omfatte informasjon om produkter og tjenester fra våre forretningspartnere, for eksempel leverandører av kasinospill.
  Når du bestemmer deg for å slutte å motta slikt markedsførings- og reklamemateriell, kan du velge bort dette ved å registrere deg, i innstillingene for spillerkontoen din eller ved å kontakte kundestøtten vår på [email protected] og/eller livechat.
 5. For å oppfylle dine forespørsler i samsvar med denne personvernerklæringen, kan du bruke følgende kommunikasjonsmidler:

Vær oppmerksom på at e-post i noen tilfeller kan havne i søppelpost eller ikke nå adressaten i det hele tatt av tekniske årsaker.

Hvis forespørselen din ikke blir besvart innen 10 dager, anbefaler vi deg på det sterkeste å kontakte oss igjen for avklaring ved hjelp av alternative kommunikasjonsmetoder.

Vi respekterer og verdsetter personvernet ditt. Du kan alltid kontakte personvernombudet via [email protected] i følgende tilfeller

 • du mener at personvernet ditt har blitt krenket
 • fristene for å få utlevert en kopi av opplysningene er overtrådt
 • du trenger en avklaring av bestemmelsene i denne personvernerklæringen
 • du ønsker å motta en kopi av personopplysningene dine som er lagret på tvers av hele Hollycorn N.V.

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen én måned. Av og til kan det ta oss lengre tid enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har sendt inn flere forespørsler. I så fall vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

Informasjon vi samler inn

 • Opplysninger du gir oss. Det inkluderer all informasjon som du gir oss når du fyller ut skjemaene på våre sider for kontoregistrering, samt andre data som du videre sender inn via nettstedet eller e-post. Det inkluderer informasjon du oppgir når du registrerer deg for å bruke nettstedet vårt, abonnerer på tjenesten vår, foretar innskudd, spill eller uttak på nettstedet vårt, deltar i chatterom, godtar bonuser eller andre kampanjer som er tilgjengelige på nettstedet vårt, eventuell due diligence-dokumentasjon du deler med oss, inkludert spørreskjemaet om kilden til formue og støttedokumentasjon, og når du rapporterer et problem eller klager til oss. Informasjonen du gir oss, kan omfatte navn, brukernavn, adresse, fødselsdato, bostedsland og nasjonalitet, identifikasjonsnummer, e-postadresse og telefonnummer, finans- og kredittkortinformasjon, personlig beskrivelse, identifikasjonsbevis, adressebevis, bevis på midler og bilde.
 • Teknisk informasjon, som omfatter IP-adressen som brukes til å koble datamaskinen din til Internett, påloggingsinformasjonen din, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, nettlesertilleggstyper og -versjoner, operativsystem og plattform, informasjon om besøket ditt, inkludert den fullstendige URL-en (Uniform Resource Locators), informasjon mottatt fra informasjonskapsler. Se vår erklæring om informasjonskapsler for mer informasjon om hvilke typer informasjonskapsler som brukes.
 • Informasjon om spill. Spill du har spilt og varighet på hvert spill og side, informasjon om sideinteraksjon.
 • Analyseinformasjon. Vi samler inn informasjon om din bruk av tjenestene, for eksempel bruk av applikasjoner, loggfiler, brukeraktivitet (f.eks. viste sider, hvor lang tid du bruker på bestemte sider, surfing på nettet, klikk, handlinger osv. Denne informasjonen samles blant annet inn for å feilsøke feil og bugs samt for forsknings- og analyseformål om din bruk av tjenestene.
 • Informasjon vi mottar fra andre kilder. Dette er informasjon vi mottar om deg hvis du bruker noen av våre nettsteder eller tjenester som drives av konsernet. Hvis du bruker kontoer på flere nettsteder som drives av konsernet, kan vi samle informasjon om deg generert fra hvert nettsted i ett datalager. Slike data er viktige for oss for statistiske formål, men også spesielt relevante i forbindelse med vårt ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger og ansvarlig spilling i henhold til loven.

Når vi leverer tjenester til deg, samarbeider vi også tett med tredjeparts databehandlere (inkludert for eksempel forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalings- og leveringstjenester samt for levering av markedsføringsinformasjon (som leverandører av CRM-verktøy, e-postmarkedsføringspartnere, SMS-leverandører, distributører av direktereklame og leverandører av utgående anrop), annonsenettverk og tilknyttede nettverk, analyseleverandører, etterretningsselskaper, leverandører av søkeinformasjon og kredittopplysningsbyråer). Denne kategorien inkluderer informasjon vi mottar fra våre utgivere, annonsører og andre partnere som vi samarbeider med for å hjelpe oss med å levere annonser og tilpasset innhold til deg og gjenkjenne deg på tvers av nettlesere og enheter. Dette kan omfatte pseudonyme annonsøridentifikatorer som noen annonsører eller andre tredjeparts annonseplattformer velger å dele med oss. Databehandlere behandler personopplysninger i henhold til våre skriftlige instruksjoner, og deres aktiviteter vil være begrenset til det som er nødvendig for å hjelpe oss med å levere tjenesten til deg.

Kategorier av data vi lagrer om deg

Med personopplysninger menes alle opplysninger om en person som gjør det mulig å identifisere vedkommende direkte eller indirekte. Det omfatter ikke opplysninger der identiteten er fjernet (anonyme opplysninger).

Personopplysningene som samles inn og behandles om deg, kan grupperes i følgende kategorier:

Identitetsopplysninger omfatter fornavn, mellomnavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, fødselsdato, kjønn.

Kontaktopplysninger omfatter bostedsadresse, e-postadresse, telefonnummer og andre tilgjengelige kommunikasjonsmidler.

Økonomiske opplysninger omfatter opplysninger om lønn og formue, opplysninger om kildene til midler som brukes til å sette inn penger hos oss, samt bankkonto, betalingskort eller betalingskontoopplysninger, inkludert informasjon i eventuelle kontoutskrifter, skannede dokumenter som bekrefter inntekten din og lignende dokumentasjon som er samlet inn for KYC-formål.

Transaksjonsdata inkluderer detaljer om innskudd og uttak, omsetning og andre detaljer om spill du har spilt på nettstedene våre.

Tekniske data inkluderer IP-adresse (Internett-protokoll), påloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, nettlesertilleggstyper og -versjoner, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet.

Bruksdata inkluderer informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, produkter og tjenester, online identifikator for pålogging, passord (kryptert), spill som spilles, påloggings- og utloggingstider, varighet av spill, bonuser og kampanjer som kreves, informasjon om ansvarlig spilling, grenser og historikk og AML-klassifisering.

Markedsførings- og kommunikasjonsdata inkluderer dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.

Spesielle kategorier av personopplysninger. I tilfelle du gir oss slik informasjon selv, og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, må vi også samle inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg, som for eksempel

 • Informasjon knyttet til ansvarlig spilling som kan betraktes som medisinske data
 • Informasjon om din rase eller etniske opprinnelse, som kan hentes fra dokumentene du lastet opp.

Hvordan vi kan bruke opplysningene dine

 Opplysninger du gir oss:

 • for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til vilkårene og betingelsene som er inngått mellom deg og oss, og for å gi deg spilltjenester som du ber om fra oss, for å akseptere dine innskudd og behandle dine uttak, for å gjennomføre svindelhåndteringsprosesser, for å svare på eventuelle spørsmål eller klager du måtte ha, samt andre tilleggsspørsmål knyttet til hovedtjenestene vi leverer til deg;
 • forutsatt at du har gitt samtykke til å kontakte deg med markedsføringsinformasjon fra konsernet, for å gi deg informasjon om våre tjenester, bonusordninger og kampanjer og informasjon om produkter og kampanjer på relaterte nettsteder som drives av konsernet eller dets merkevarer;
 • for å tilby tilpasset annonsering på nettstedet basert på dine interaksjoner med nettstedet eller dine bruksdata;
 • for å varsle deg om endringer i tjenesten vår;
 • for å oppfylle forpliktelser som følger av hvitvaskingslovgivningen og regler og forskrifter i henhold til denne og alle andre lover som vi kan være underlagt fra tid til annen.

Informasjon vi samler inn om deg:

 • for å administrere nettstedet vårt og for intern drift, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og spørreundersøkelser. Slike opplysninger vil vanligvis bli samlet inn ved bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon om informasjonskapsler, se vår informasjon om informasjonskapsler, som også gir veiledning om hvordan informasjonskapsler kan deaktiveres;
 • for å kontakte deg med markedsføringsinformasjon, for å gi deg informasjon om tjenester, bonusordninger og kampanjer og informasjon om produkter og kampanjer, nåværende eller fremtidige, som tilbys av merkevaren du har registrert deg hos.
 • for å utføre svindel- og risikostyringsaktiviteter, inkludert tildeling av en risikoprofil eller en risikostatus til kontoen din;
 • å vurdere atferden og mønstrene dine gjennom nettstedet, som vil bli brukt til å bygge en detaljert kundeprofil av deg på ulike områder, inkludert, men ikke begrenset til:

- Et register over bonusmisbrukere kan opprettes av selskapet, og personer på denne listen kan ekskluderes fra fremtidige kampanjer eller til og med blokkeres fra å bruke selskapets tjenester. Dette inkluderer analyse av andre typer svindel og uredelig oppførsel.

- Vi vil også screene og overvåke transaksjonene og atferden din av hensyn til ansvarlig spilling, for å sikre at interaksjonen din med oss forblir morsom og underholdende og ikke farlig for deg. Vi kan tildele kontoen din en poengsum for ansvarlig spilling basert på informasjonen vi samler inn og spørreskjemaet for ansvarlig spilling, som du noen ganger kan bli bedt om å fylle ut. Som et resultat av vår vurdering kan du bli merket som en "problemspiller" eller sårbar for risikoen for spilleavhengighet.

- Som en del av vår forpliktelse til å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, kan vi også analysere personopplysningene dine og sammenligne dem med tredjeparts datakilder, opprette en hvitvaskingsprofil for deg og risikoscore kontoen din basert på informasjonen du har gitt oss og informasjonen vi har samlet inn om deg. Vi skal også føre et register over alle høyrisikokunder fra et anti-hvitvaskingsperspektiv.

Vær oppmerksom på at vi for disse formålene delvis bruker profilering med den endelige avgjørelsen utført av mennesker, men logikken bak profileringen og informasjon om den kan ikke avsløres siden det ville gjøre det mulig for kunder å omgå disse kontrollmekanismene som er rettet mot å beskytte vår virksomhet og overholdelse av juridiske forpliktelser.

- for å forbedre nettstedet vårt for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og for datamaskinen din;

- for å la deg delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår, når du velger å gjøre det;

- som en del av vår innsats for å holde nettstedet vårt trygt og sikkert;

- for å måle eller forstå effektiviteten av reklamen vi viser deg og andre, og for å levere relevante kampanjer til deg;

- for å komme med forslag og anbefalinger til deg om produktene våre.

- Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data som statistiske eller demografiske data for ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra personopplysningene dine, men regnes ikke som personopplysninger i lovens forstand, ettersom disse dataene ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din. Vi kan for eksempel aggregere bruksdataene dine for å beregne prosentandelen av brukere som bruker en bestemt funksjon på nettstedet. Hvis vi imidlertid kombinerer eller kobler sammen aggregerte data med personopplysningene dine slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger som vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Opplysninger vi mottar fra andre kilder:

Vi vil kombinere denne informasjonen med informasjon du gir oss og informasjon vi samler inn om deg. Vi vil bruke denne informasjonen og den kombinerte informasjonen til de formålene som er angitt ovenfor (avhengig av hvilken type informasjon vi mottar). Andre kilder inkluderer tredjeparts tjenesteleverandører av aldersverifiseringsverktøy, identitets- eller adresseverifiseringstjenester, tilsynsmyndigheter eller enheter som fører sentrale databaser over problemspillere, leverandører av PEP- og sanksjonssøk og andre lignende leverandører som vi kan inngå kontrakt med fra tid til annen. Vi kan også motta informasjon om deg som er samlet inn fra andre nettsteder som drives av konsernet, som hjelper oss med å levere en bedre tjeneste til deg eller å holde bonusmisbrukere og problemspillere borte fra tjenestene våre.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Nedenfor har vi satt opp i tabellformat en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke personopplysningene dine på, og hvilke rettslige grunnlag vi støtter oss på for å gjøre det. Vi har også angitt hva som er våre berettigede interesser der det er relevant.

Data samlet inn

Hvordan samler vi inn dataene dine?

Formål med innsamling

Rettslig grunnlag for å behandle data

Identifikasjonsdata – dette inkluderer fullt navn, brukernavn, fødselsdato, kjønn

Forespurt ved påmelding

(1) Kundeidentifikasjon og opprettelse av unik kundeprofil

(2) Kundebekreftelse for anti-hvitvasking (“ AML”) purposes

(3) Identifikasjon av kunde ved kontakt

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

(3) Utførelse av kontrakt

Kontaktdetaljer – dette inkluderer e-postadresse, hjemmeadresse, mobiltelefonnummer, skype eller et annet tilgjengelig middel kommunikasjon

Forespurt ved registrering og/eller KYC-prosedyree

(1) Kundeidentifikasjon og opprettelse av unik kunde profil

(2) Kontakte kunder for støtteformål

(3) Formidling av markedsføringsmateriell av merkevaren

(4) Formidling av markedsføringsmateriell av andre konsernmerker

(5)Verifikasjon av spillerens identitet

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Utførelse av kontrakt

(3) Legitim interesse

(4) Samtykke

(5) Juridisk forpliktelse

Data som kreves for verifiseringsformål – dette inkluderer din identifikasjonsdokumenter, bevis på adresse, og eventuelt kilde til midler, kilde til rikdom.

Må lastes opp på spillerprofilen på forespørsel; kan bli forespurt enten via pop-up på nettsiden eller via e-post.

(1)Verifikasjon av spillerens identitet

(2) Nødvendig for at vi skal overholde AML-loven

(1) Juridisk forpliktelse

(2) Juridisk forpliktelse

Økonomiske data – dette vil inkludere de økonomiske detaljene relatert til innskudds- og uttaksmetoder du velger, derfor dine bankopplysninger, betalingskortopplysninger eller alt som er relevant detaljer knyttet til de valgte betalingsmåtene.

Samles inn ved innskudd eller uttak av midler til spilleren regnskap. Kan også samles der vi har spørsmål via e-post / chat / samtaler

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten (dvs. å sette inn penger inn på spillerkontoen)

(2) Nødvendig for kjenn-din-kunden (“KYC”) sjekker (finansieringskilde)

(3) Nødvendig for kontroll av cyberkriminalitet

(4) For å sikre en lukket sløyfepolitikk

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

(3) Legitim interesse

(4) Juridisk forpliktelse

Transaksjonsdata – dette inkluderer detaljer knyttet til betalinger laget til og av deg;

Automatisk generert når innskudd og uttak gjøres

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten

(2) Kreves for å overholde AML-loven og spillelisens krav

(3) Nødvendig for å spore aktiviteten din for sosialt ansvar målinger

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

(3) Juridisk forpliktelse

Spilldata – dette inkluderer detaljer knyttet til spillene du spill på nettstedet vårt (dvs. din spillaktivitet)

Automatisk generert med spillaktivitet

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten

(2) Påkrevd for å overholde lov om fjernspill

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Juridisk forpliktelse

Data relatert til din kommunikasjon med oss (via e-post, live chat, telefonsamtale)

E-postkorrespondanse og live chat når kontakt er opprettet, telefonsamtaler kan registreres for journalføringskrav

(1) Nødvendig for å gi deg tjenesten (for kundespørsmål, kommunisere nødvendige problemer)

(2) Kan brukes til å håndtere risiko, innhente profesjonelle råd eller til etablere og forsvare våre rettskrav, enten det er i retten eller i en utenomrettslig prosedyre

(1) Utførelse av kontrakt

(2) Berettiget interesse

Profildata – Data knyttet til dine spillevaner og dine preferanser

Automatisk generert med spilling, eller bruker informasjonskapsler for å logge preferanser

(1) Kan brukes i aggregert og anonymisert form for å forbedre service

(2) Kan brukes for en mer personlig brukeropplevelse

(3) Segmentering for AML og samfunnsansvarstiltak

(4) Målrettet markedsføring

(1) Berettiget interesse. Data i anonymisert form er ikke personopplysninger etter det.

(2) Samtykke

(3) Juridisk forpliktelse

(4) Samtykke

Ansvarlig spilldata

Egenvurderingsprøve

(1) Ansvarlig spillprofilering

(2) Identifisering og undersøkelse av spillaktivitet for ansvarlige spillformål

(1) Juridisk forpliktelse

(2) Berettiget interesse

Tekniske data – dette kan inkludere din internettprotokoll (IP) adresse, påloggingsdata, nettlesertype og versjon, tidssoneinnstilling og plassering, operativsystem og plattform.

Bruksdata – inkluderer data knyttet til hvordan du bruker vår nettsted

Informasjonskapseldata

(1) Plasseringsdata / IP brukt for å sikre at kunden ikke er fra en begrenset eller høyrisikoland

(2) Stedsdata / IP-adresse brukes også for å sikre at de ikke gjør det bruke proxyer eller VPN-er, for å sikre at de ikke misbruker bonuser eller bedrageri ved søknadssvindel

(3) Alle andre data (inkludert plassering og IP) brukes til å forbedre nettsidefunksjonalitet, feilsøk tekniske problemer, lag mer produkter for ulike plattformer

(1) Juridisk forpliktelse

(2) Legitim interesse

(3) Legitime interesse

Mine RTP-data – Kan inkludere din trefffrekvens, totalt antall spinn, samlet RTP på kontoen din, din egen RTP sammenlignet med spillene’ RTP-er, største gevinst på spesifikke spill og innsats plassert for å oppnå det vinne

Automatisk generert med spilling

(1) For å sikre at vi er i tråd med alle relevante krav angående RTP for våre tjenester..

(1) Juridisk forpliktelse

Informasjonskapseldata – vennligst se vår Retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan og til hvilke formål vi samle informasjonskapslene dine.

Deling av data

På grunn av tjenestens natur, for å behandle dataene dine som forklart ovenfor i denne personvernerklæringen, kan det hende vi må dele dine personopplysninger med en rekke pålitelige tredjeparter. Disse tredjepartene inkluderer:

- Ethvert medlem av gruppen som trenger tilgang til din personlige informasjon for å kunne tilby tjenestene du ber om. Data vi mottar og samler inn om deg kan deles med et hvilket som helst medlem av gruppen, og slike data kan bli brukt av dem til forebygging av svindel og bonusmisbruk, AML og ansvarlige spillårsaker for å oppfylle gruppens juridiske forpliktelser og legitime forretningsinteresser;

- Til alle medlemmer av gruppen med det formål at slike andre gruppeenheter skal kontakte deg med informasjon om deres produkter og tjenester, forutsatt at du har samtykket til å motta direkte markedsføring relatert til andre nettsteder som drives av gruppen.

- Ansatte i selskapet, mer spesifikt databeskyttelsesansvarlig, hvitvaskingsansvarlig, betalings- og anti-svindelanalytikere, kundestøtteagenter, medlemmer av kundeoppbevaringsteamet, VIP-spillerledere samt andre utvalgte ansatte, skal også ha tilgang til din personlige Informasjon med det formål å utføre sine plikter og gi deg assistanse samt å tilby tjenestene du ba om

Våre ansatte som har tilgang til, eller er knyttet til behandlingen av spillerens personopplysninger, har signert konfidensialitetsavtaler (NDA) for å respektere den konfidensielle karakteren til spillerens informasjon.

- Spillleverandører – noen ganger vil våre spillleverandører kreve tilgang til utvalgte dataattributter (som brukernavn og IP-adresse, for eksempel), for å kunne gi oss spillene du spiller på nettstedet vårt. For å sjekke personvernerklæringen deres, besøk den relevante nettsiden til spillleverandøren;

Når du spiller kasinospill utviklet av NetEnt, gjelder også NetEnts personvernregler. Denne policyen finner du her.

- Betalingsleverandører og relaterte tjenesteleverandører – på samme måte kan vi dele noen av dine personopplysninger med betalingsleverandørene du bruker til å foreta og motta betalinger på nettstedet vårt. For å sjekke personvernerklæringen deres, besøk det relevante nettstedet til betalingsleverandøren du har brukt;

- Markedsføringspartnere - der du gir oss ditt samtykke til å sende deg markedsføring og kampanjer, kan vi dele kontaktinformasjonen din (som e-postadresse eller postadresse) med våre markedsføringspartnere som tar seg av å sende ut alt vårt markedsføringsmateriell til deg, inkludert salgsfremmende e-poster og SMS, direktereklame og til tider for å ringe deg.

- Statlige eller regulatoriske myndigheter - Vi kan, hvis det er nødvendig eller autorisert ved lov, gi dine personopplysninger til rettshåndhevende byråer, statlige eller regulatoriske organisasjoner, domstoler eller andre offentlige myndigheter. Vi kan bestride slike krav når vi mener at forespørslene er uforholdsmessige, vage eller mangler riktig autoritet, men vi lover ikke å utfordre alle krav;

- Klientkommunikasjonsprogramvare – vi bruker tredjepartsprogramvare for å hjelpe oss med å kommunisere med deg. Denne programvaren gjør det mulig for oss å sende deg e-poster og chatte med deg på live chat når du har spørsmål;

- AML- og svindelverifiseringsverktøy, leverandører av alders- og identitetsverifiseringsverktøy og andre leverandører som generelt kan verifisere Know Your Client (KYC)-informasjon – vi kan bruke tredjepartsprogramvare for å utføre visse AML- og svindelverifiseringskontroller som er nødvendige for å tilfredsstille våre juridiske forpliktelser i denne forbindelse.

- I tillegg til det ovennevnte kan vi også frigi personopplysninger hvis vi anskaffer nye virksomheter. Skulle selskapet gjennomgå endringer i strukturen som en fusjon, oppkjøp av et annet selskap eller et delvis oppkjøp, er det mest sannsynlig at våre kunders personopplysninger vil inkluderes i salget eller overføringen. Vi vil, som en del av retningslinjene våre, informere spillerne våre via e-post før vi påvirker slik overføring av personopplysninger.

- Utvalgte tredjeparter, i henhold til en databehandleravtale med oss som sikrer beskyttelse av dine personopplysninger, inkludert:

– med våre advokater, rådgivere, konsulenter som vi kan engasjere fra tid til annen for å håndtere risikoer, innhente profesjonelle råd, eller for å etablere og forsvare våre rettskrav, enten det er i retten eller i en utenrettslig prosedyre. Dette kan kreve å få tilgang til personlig informasjon;

– med statlige organer, reguleringsmyndigheter som registrerer problemspillere eller for andre ansvarlige spillformål.

– med ethvert selskap, statlig organ, reguleringsmyndighet som fører et register eller database som har som mål å forhindre kriminalitet, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og spredning.

Vi sørger alltid for at enhver tredjepart som har tilgang til dine personopplysninger er forpliktet til å respektere sikkerheten til dine personopplysninger, og behandle dem på en lovlig måte til enhver tid og i samsvar med våre retningslinjer for personvern og strenge etiske retningslinjer. Vi tillater ikke noen tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til egne formål. Behandling av slike tredjeparter (også kjent som "databehandlere") utføres utelukkende for spesifikke formål og i samsvar med våre instruksjoner som dataansvarlig og på våre vegne, og slike tredjeparter kan bare bruke dine personopplysninger i den grad vi selv har rett. Videre tilstreber vi i alle tilfeller å sikre at vi ikke deler mer data enn det som er nødvendig for å deles for at tjenesteleverandørene skal kunne utføre behandlingsaktivitetene i henhold til våre instrukser.

Datalagring

Vi skal bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig med tanke på formålene de ble samlet inn for. Slike formål kan omfatte tilfredsstillelse av eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringskrav.

Når vi bestemmer den passende oppbevaringsperioden som gjelder for dataene dine, tar vi flere faktorer i betraktning, for eksempel formålene vi samler inn og behandler slike data for, gjeldende lover og/eller forskriftskrav pålagt oss, arten og sensitiviteten til personopplysningene. data, og de potensielle risikoene rundt uautorisert bruk eller utlevering av slike data.

Som angitt under våre vilkår og betingelser, kan du og kasinoet bestemme å ha din spillerkonto stengt når som helst. Etter stenging av kontoen din, vil vi lagre dine personopplysninger så lenge det kreves av loven. Disse dataene skal bare brukes dersom de kreves av kompetente myndigheter i tilfeller av forespørsler angående økonomiske og skattemessige poster, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av annen ulovlig aktivitet.

Vi kan også beholde anonymiserte derivater av dataene dine for å forbedre innholdet og markedskommunikasjonen vår der ingen automatisert beslutningstaking er involvert.

Du må merke deg at på grunn av anti-hvitvaskingsbestemmelser i lisensierte spilljurisdiksjoner i den europeiske union, er vi forpliktet til å beholde personopplysninger om spillere som er sendt inn under registreringen og alle data som sendes videre i løpet av driftsperioden til en spillerkonto i minimum fem år fra siste spillertransaksjon eller kontostenging. Derfor kan forespørsler om sletting før utløpet av denne perioden ikke imøtekommes.

Dine rettigheter

Databeskyttelsesloven gir deg, som registrert, visse rettigheter under visse omstendigheter. I henhold til loven har du rett til:

- Be om tilgang til dine personopplysninger - Dette betyr at du har rett til å be om, gratis, en kopi av personopplysningene vi har om deg;

- Be om korrigering av dine personopplysninger – Dette betyr at hvis noen personopplysninger vi har om deg er ufullstendige eller feilaktige, har du rett til å få disse rettet. Husk imidlertid at vi kan trenge at du fremlegger bevis og dokumentasjon (som ID-dokumentasjon eller adressebevis) for å støtte forespørselen din. Den kan avvises på grunn av våre juridiske forpliktelser

- Be om sletting av dine personopplysninger - Dette betyr at du kan be om sletting av dine personopplysninger der vi ikke lenger har et juridisk grunnlag for å fortsette å behandle dem eller beholde dem. Vær oppmerksom på at denne retten ikke er absolutt – noe som betyr at vi ikke er i stand til å tilfredsstille forespørselen din der vi er forpliktet i henhold til en juridisk forpliktelse til å beholde dataene, eller der vi har grunn til at oppbevaring av data er nødvendig for at vi skal forsvare oss i en juridisk tvist;

- protestere mot behandlingen av dine personopplysninger der vi stoler på våre legitime interesser (eller de til en tredjepart) for å behandle dataene dine og du føler at vår behandling av dataene dine på en slik måte påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan vi imidlertid være i stand til å demonstrere at vi har et overbevisende legitimt grunnlag for å behandle dataene dine som kan overstyre dine rettigheter og friheter. Du kan sende inn dine innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av de ovennevnte legitime selskapsinteressene ved å kontakte vår DPO;

- Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger – Du kan be oss om å midlertidig suspendere behandlingen av dine personopplysninger i ett av følgende scenarier: (a) der du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten av dataene, (b ) der vår bruk av dataene er ulovlig, men du ikke ønsker at vi skal slette dem, (c) der du trenger at vi oppbevarer dataene dine selv når vi ikke lenger trenger dem for at du skal kunne etablere, utøve eller forsvare juridisk krav, eller (d) der du har protestert mot bruken av dataene dine, men vi må bekrefte om vi har overordnede legitime grunner til å bruke dem;

- Be om overføring av dine personlige data (dvs. dataportabilitet) – Dette betyr at du kan be oss om å gi deg visse data vi behandler om deg, slik at du kan overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten gjelder kun for data innhentet via automatiserte midler som du opprinnelig ga samtykke til at vi kan bruke, eller hvor vi brukte dataene til å utføre våre forpliktelser i henhold til en kontrakt med deg;

- Trekk tilbake samtykket ditt når som helst der vi er avhengige av ditt samtykke til å behandle dataene - Å velge bort eller trekke tilbake samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen utført av oss frem til tidspunktet du trekker tilbake samtykket ditt. Å trekke tilbake ditt samtykke betyr at du fremover ikke lenger ønsker at vi skal behandle dataene dine på en slik måte. Dette betyr at du ikke lenger kan gi samtykke til at vi gir deg visse tjenester (som markedsføring. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt gjennom kontoprofilinnstillingene på nettstedet;

- Inngi klage til en tilsynsmyndighet;

For å utøve rettighetene dine som forklart ovenfor, kan det hende vi må be om spesifikk informasjon om deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din. Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at vi er sikre på at personen vi utleverer dine personopplysninger til, virkelig er deg.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å svare på alle legitime forespørsler innen en måneds tidsramme fra innsending av en forespørsel. Hvis forespørselen din er spesielt kompleks, eller hvis du har gjort flere forespørsler i løpet av en viss tidsperiode, kan det ta oss litt lengre tid. I slike tilfeller vil vi varsle deg om denne utvidelsen.

Automatisert beslutningstaking

Når vi etablerer og gjennomfører vårt forretningsforhold, bruker vi vanligvis ikke helautomatiserte beslutninger. Hvis vi bruker denne prosedyren i enkeltsaker, skal vi informere deg om dette separat, forutsatt at det er et lovkrav.

Sikkerheten til dine data

Vi erkjenner herved at når vi samler inn og behandler din personlige informasjon med det formål å administrere spillerkontoen din, er vi bundet av strenge lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger.

Følgelig bestreber vi oss på å beskytte din personlige informasjon og respektere personvernet ditt i samsvar med beste forretningspraksis, gjeldende regelverk og toppmoderne. Ettersom vi er forpliktet til å tilby sikre tjenester til spillere, vil vi ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at all data du har sendt til oss forblir trygg.

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personlige data ved et uhell går tapt, brukes eller får tilgang til på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, kontraktører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov å vite.

Spillerkontoer kan kun nås med spillerens unike ID og passord. Du kan også sette opp tofaktorautentisering (2FA) som ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sørge for at den ikke kan nås av en annen person.